Advies bij hoogbegaafdheid

Het Team

Danielle Verheye

Gemz werd opgericht door Danielle Verheye. Als onderwijzeres begeleidt zij reeds sinds 2002 cognitief begaafde kinderen. Ze behaalde in 2004 het diploma Specialist in Gifted Education. Ze is (co-)auteur van verschillende publicaties i.v.m. hoogbegaafdheid. Ze leidde zowel in het reguliere als privé-onderwijs onderwijsgroepen specifiek voor hoogbegaafde kinderen. Ze is gespecialiseerd in het opsporen en remediëren van opgebouwde hiaten in leerstof, het uitzetten van differentiatietrajecten en het ontwikkelen van lesmateriaal voor de kangoeroeklas. Hierbij focust ze op het ontwikkelen van een goede werkhouding, efficiënt gebruik van oplossingsstrategieën en het aanleren van studievaardigheden. Ze is nog steeds werkzaam in het reguliere onderwijssysteem, waar ze cognitief sterke kleuters en leerlingen zowel binnen de klas als klasextern begeleidt. Hierdoor kan ze praktijkgerichte en haalbare oplossingen garanderen. Sinds 2020 is ze betrokken bij het project Voorbeeldscholen voor cognitieve begaafdheid van de Vlaamse overheid en deelt ze via de lerende netwerken haar expertise en ervaringen met tal van andere scholen.


Doelgroep

kinderen van tweede tot zesde leerjaar

Aanbod

Externe Verrijkingsklas op vrijdag voormiddag
Externe Kangoeroeklas op vrijdagnamiddag

Contact

IQ testing:
  • info@gemz.be of hoogbegaafd@dekleinehendrik.be