Logopedie

Wachtlijst Logopedie tijdelijk gesloten

Omwille van een lange wachtlijst bij logopedie hebben wij beslist om voorlopig geen nieuwe cliënten meer aan te nemen. Onze excuses voor het ongemak!

La liste d’attente pour la logopédie est temporairement fermée, ceci dû au fait qu’elle devient trop longue. Nous avons donc pris la décision de ne plus accepter de nouveaux clients jusqu’à nouvel ordre. Veuillez accepter nos excuses les plus sincères pour tout inconvénient que cette décision peut occasionner.

Het Team

Cleo Vandervost 0472/01.06.82
Gitte D’hondt 0470/04.89.05

Doelgroep

In de groepspraktijk staan we in voor onderzoek en behandeling bij kinderen en adolescenten met de volgende problemen:

 • Oromyofunctionele problemen (bv. tongpersen of habitueel mondademen)
 • Articulatieproblemen
 • Taalproblemen
  • vertraagde spraak- en taalontwikkeling
  • taalstoornis ten gevolge van een dysharmonische ontwikkeling
  • meertaligheid
  • taalproblemen ten gevolge van een niet-aangeboren hersenletsel
 • Leerproblemen
  • stimuleren van preschoolse vaardigheden
  • spelling, lezen en rekenen
  • werkhoudingsproblemen
 • Begeleiding van kinderen met een ontwikkelingsachterstand
 • Begeleiding van kinderen met een mentale achterstand
 • Ondersteunde communicatie – Spreken Met Ondersteuning van Gebaren (SMOG) bij horende kinderen met een beperking in het gebruiken of verstaan van taal. De doelgroepen die in aanmerking komen, zijn personen met:
  • een verstandelijke handicap,
  • een taalstoornis,
  • een ontwikkelingsstoornis (bv. ASS)
  • een neuromotorische handicap (bv. dysartrie)

Werkwijze

U kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van de school, het CLB, de huisarts, kinderarts, e.a. telefonisch contact met ons opnemen.

Bij een intake-gesprek wordt uw hulpvraag besproken en worden belangrijke gegevens uitgewisseld. U krijgt ook verdere informatie omtrent de werking van de praktijk, de inhoud van het onderzoek, de honoraria en eventuele mogelijkheid tot terugbetaling via het RIZIV.

Alvorens het logopedisch onderzoek wordt uitgevoerd, dient u een voorschrift voor een logopedisch bilan te vragen bij de kinderarts of NKO-arts. Vervolgens wordt in de praktijk een logopedisch onderzoek uitgevoerd. Nadien worden de resultaten geanalyseerd en met u besproken.

Indien uw kind nood heeft aan verdere logopedische behandeling dient u met het verslag van de testresultaten een voorschrift te vragen bij de kinderarts of NKO-arts voor logopedische behandeling.

De behandelzittingen gaan door in de praktijk en duren een half uur of een uur. De frequentie en de totale duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst van het probleem.

Om uw kinderen zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden vindt op regelmatige tijdstippen overleg plaats met de school en het CLB.

Tarieven

Bente, Cleo en Gitte zijn geconventioneerde logopedisten wat betekent dat zij de tarieven hanteren die vastgesteld zijn door het RIZIV.
Vanaf 1 april 2017 gelden de volgende tarieven:

  Honorarium Je bent gewoon verzekerd Je hebt verhoogde tegemoetk.
      Terugbetaling Remgeld Terugbetaling Remgeld
Bilanzitting vóór het begin van een logopedische behandeling 31,13 23,63 7,50 28,13 3,00
Evolutiebilan in de loop van een logopedische behandeling 44,47 33,47 11,00 39,97 4,50
Individuele zitting van minimaal 30 minuten Op school 22,24 16,24 6,00 20,24 2,00
Buiten de school 22,88 17,38 5,50 20,88 2,00
Individuele zitting van minimaal 60 minuten 45,77 34,77 11,00 41,27 4,50

Wat doen we

Aanmelden

Tel/GSM+32 (0)472 01 06 82
E-mailadreslogo@dekleinehendrik.be

Waar vind je ons?