top of page

Voor leerkrachten

Infosessies en vormingen rond:

Hoogbegaafdheid

In veel scholen wordt er veel energie gestoken in het begeleiden van zwakke leerlingen. Snelle denkers/meerbegaafde kinderen hebben echter ook vaak begeleiding nodig. Als ze geen aangepaste hulp krijgen, dan kunnen er allerlei problemen onstaan zoals: schoolmoeheid, onderpresteren, faalangst, motivatieproblemen.

Zonder aangepaste leerstof en extra ondersteuning lukt het vaak niet bij deze leerlingen.

Wil je als school graag advies rond:

  • wat is hoogbegaafdheid nu juist?

  • hoe kan leerstof worden aangepast zonder al te veel extra werk voor de leerkracht?

  • wat is het verschil tussen verbreden, verdiepen en versnellen?

  • wat doe je met leerlingen die niet gemotiveerd zijn om extra uitdagingen aan te gaan en zich vb. opstandig gedragen.

  • welke leerlingen neem je mee in je trajecten?

Mindset

Je wordt wat je denkt: een uitspraak waar veel geleerden het al eeuwen over eens zijn! Mindset

( of de manier waarop je over dingen denkt) bepaalt heel veel in ons leven. Het heeft een invloed op je resultaten, hoe je omgaat met kritiek, hoe je denkt over uitdagingen en succes van anderen, hoe je reageert op fouten maken...

Als onze manier van denken zoveel bepaalt, dan leren we maar beter van kleins af aan hoe we de juiste dingen kunnen denken.

Leerkrachten spelen ( naast ouders) een heel belangrijke rol in de ontwikkeling van groeitaal bij kinderen. Een op groei gerichte mindset komt het welzijn van kinderen ten goede en leert hen dat inspanningen, doorzetten en uitdagingen noodzakelijk zijn om je potentieel te vergroten.

Nieuwe autoriteit

Voel je je als leerkracht regelmatig een duizendpoot? Wat doe je als er bovenop al je werk kinderen met gedragsmoeilijkheden in je klas zitten? Heb je het gevoel dit niet te kunnen dragen? Als enthousiast team van De Kleine Hendrik zijn we er voor leerkrachten die omtrent moeilijk gedrag met de handen in het haar zitten. We komen eerst luisteren, waarna we planmatig aan de slag gaan met tools van de nieuwe autoriteit. We bekijken samen het theoretisch kader waarna we werkelijk aan de slag gaan om de tools te implementeren in de klaspraktijk. 

bottom of page