top of page

Nieuw!!

Externe PLusklas voor cognitief sterke kinderen

Als je kind snel lerend is, dan hoor je wel eens dat dat een luxeprobleem is.

Ze hebben dan alvast geen problemen op school toch?

Niets is minder waar. Vaak starten kleutertjes en lagere school kinderen met heel veel ’goesting’, ze zijn zo benieuwd naar wat ze allemaal gaan leren. Soms is het best ook wel spannend. Na een tijdje worden de eerste barstjes zichtbaar.

Het is saai, te makkelijk, vervelend, stom, misschien soms ook moeilijker dan verwacht. Bij veel hoogbegaafde kinderen speelt faalangst en perfectionisme een grote rol.

Cognitief sterk zijn is veel meer dan een hoog cijfer op een IQ test, uitstekende schoolresultaten, zonder al te veel moeite te doen. Veel hoogbegaafde kinderen kampen met motivatieproblemen en gaan na een tijd onderpresteren.

Voor scholen is het niet evident om hier een gepaste oplossing voor te bieden omdat ze vaak niet de tijd/middelen/mensen hebben.

 We willen heel graag inzetten op deze doelgroep omdat ook deze kinderen zorg/hulp nodig hebben. Onze missie is om cognitief begaafde kinderen ‘sterk in hun schoenen’ te laten opgroeien tot gelukkige, gemotiveerde tieners/volwassenen.

Scheikunde les

We willen heel graag inzetten op deze doelgroep omdat ook deze kinderen zorg/hulp nodig hebben. Onze missie is om cognitief begaafde kinderen ‘sterk in hun schoenen’ te laten opgroeien tot gelukkige, gemotiveerde tieners/volwassenen.

 

Dat houdt voor ons in dat ze:

 • Inzichten krijgen in wat hoogbegaafdheid echt is

 • Inzichten krijgen in executieve functies

 • Niet bang zijn van een pittige uitdaging

 • Probleemoplossend leren denken

 • Leren fouten maken en nadien weer opstaan

 • Leren samen werken aan projecten in kleine peers- groepjes

 • Leren omgaan met feedback (+ of -)

 • Kortom een groei mindset gaan ontwikkelen

Concreet:

 • 5 sessies op vrijdag voormiddag van 2.5 uur in groepjes van maximum 10 kinderen van het 3e tot 6e leerjaar

 • Begeleiding door ervaren psychologen/coachen, opgeleid bij Hoogbloeier

 • 1 intake- gesprek voor de start van de sessies

 • 1 nabespreking individueel en met de andere ouders samen bij het einde van het traject

Meer info?

Margo: 0497/34 15 32

Veerle: 0486/52 26 43

Kinderen in de klas
bottom of page