top of page

Blije baby

Kinesitherapie

Spelende peuters

Ons Kinéteam

Veerle Peetermans

Ellen Mesens

Kaat Plasmans

Loes Verspecht

Sien Bossant

Saar Parmentier

Anke Robbeets

Kinesitherapie

Kinesitherapie

Kinesitherapie

Kinesitherapie

Kinesitherapie

Kinesitherapie

Kinesitherapie

Kinesitherapie

Describe your image

 

 

Wij behandelen kinderen met:

Neuromotorische of motorische problemen

Baby’s en kinderen met een cerebrale parese (spasticiteit, athetose, ataxie, of hypotonie) ten gevolge van een hersentrauma (pre-, peri- of postnataal); kinderen met spierziekten; baby’s met een torticollis of een Erbse parese ; baby’s die te traag ontwikkelen zonder aanwijsbare reden (vb poepschuivertjes)...

Psychomotorische problemen

Vertraagde fijne- of grove motoriek, schrijfmotorische problemen, visuo-motorische of ruimtelijk inzichtelijke problemen, rekenbegeleiding, problemen met concentratie of aandacht, ...

Socio-emotionele problemen

Heel veel kinderen hebben tegenwoordig last van stress, voelen zich niet goed in hun vel, zijn heel erg in zichzelf gekeerd en presteren daardoor op school soms beneden hun mogelijkheden. Sociale vaardigheidstraining (Veronica Sherborne methode) en aangepaste relaxatieoefeningen kunnen heel snel leiden tot een positiever zelfbeeld waardoor de schoolresultaten ook verbeteren. Dit kan individueel maar we geven ook groepssessies Sherborne voor kinderen van de kleuterschool en lagere school.

Mesker therapie:

Een vorm van psychomotorische therapie ontwikkeld door de Nederlandse kinderneuroloog Dr. P. Mesker, specifiek voor kinderen met lateralisatieproblemen en de daaruit volgende schoolse problemen (ev met lezen, schrijven, rekenen…).

 

Hoe gaan we te werk:

Zowel voor kinderen met neuromotorische als met psychomotorische problemen is er voor de start van de behandeling een voorschrift nodig van een arts.
Elke behandeling start met een uitgebreide testing. Aan de hand van de resultaten van deze testing wordt een therapieplan opgesteld. Het verslag van de testing wordt doorgestuurd naar de behandelende arts en eventueel de school en het CLB.

bottom of page