top of page

Voor kinderen

  • Begeleiding bij leerachterstand

Het zijn uitdagende tijden voor onze kinderen en jongeren, maar ook voor ons onderwijssysteem. Steeds meer kinderen hebben nood aan extra ondersteuning tijdens hun schoolloopbaan. In De Kleine Hendrik staan we te springen om zoveel mogelijk kinderen deze ondersteuning te bieden. 

Na een intake gesprek met de ouders brengen we de noden van het kind in kaart en maken we samen een ondersteuningsplan op. We vinden het belangrijk om, met toestemming van de ouders, samen te werken met de school van het kind. Zowel kinderen met moeilijkheden op vlak van taal en rekenen als op vlak van plan- en studievaardigheden kunnen bij ons terecht. 

We werken zowel individueel als in groep.

Onze tarieven: 

Individueel: 50 euro/ uur 

Groepje van 2: 30 euro/ uur 

Groepje van 4: 15 euro/ uur

Zonder terugbetaling van de mutualiteit

  • Groepstrajecten: dit aanbod wordt momenteel verder uitgewerkt.

  • Vakantiewerking: taal- en groeikampen

Ook tijdens de schoolvakanties kunnen kinderen bij ons terecht voor ondersteuning en begeleiding. 

We bieden taalbad-kampen aan voor jonge kinderen zodat zij zich spelenderwijs het Nederlands meer en meer eigen kunnen maken. We richten ons voornamelijk op anderstalige kleuters zodat zij met extra tools/bagage/ kansen in het 1ste leerjaar kunnen starten. Daarnaast zijn er ook groeikampen. Tijdens deze kampen ligt de focus op het ontwikkelen van een groeimindset en het stevig in de schoenen staan.  Beide kampen kwamen tot stand in samenwerking met HEYO. 

Kamp 1: Spelen met Nederlands

              

Kamp 2: Welkom in Lefland

              

bottom of page